Tezla och Fokus är nu parade och valpar beräknas födas i slutet av September 2023

Black Lanza Nothing Else Matters "Tezla"

&

Durin`s Opfindsomme Fokus "Fokus"


Inavelsgrad: 0%

HD Index: 107


Planerade valpar i början 2024
Quills Jam Roly-Poly "Yava"

Black Lanza Woody Callit "Baxter"


Inavelsgrad: 0%

HD index: 108

Tezla

Yava

Fokus

Baxter